Wejście
do systemu
Login
Hasło
Wersja szkoleniowa
 


Ubezpieczenie
Auto Casco nie zatrzyma
spadku wartości Twojego auta!

Dlatego stworzyliśmy
ubezpieczenie GAP!

Twój samochód nie musi tracić na wartości!

Stałą prawidłowością jest, że wartość każdego samochodu maleje wraz z okresem użytkowania. Utrata wartości pojazdu w pierwszych 5 latach eksploatacji jest szczególnie dotkliwa w przypadku samochodów nowych.

Aby uniknąć finansowego szoku będącego następstwem szkody całkowitej (m.in. kradzież, zdarzenie drogowe) przygotowaliśmy unikalny program GAP, który zabezpieczy wartość Twojego samochodu przez okres 5 lat.

Definicja GAP

Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP Fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego (GAP Auto Casco) a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

Oznacza to w przypadku szkody całkowitej wypłatę dwóch odszkodowań: z polisy podstawowego ubezpieczenia (Auto Casco) lub OC sprawcy oraz GAP, co pozwala na zakup samochodu podobnej klasy/wartości jak utracony pojazd.

Przykład

Pan Jan kupił swój nowy samochód za 120 000 zł. W 3 roku użytkowania osoba trzecia spowodowała wypadek w wyniku którego Pan Jan stracił swoje auto. Odszkodowanie wypłacone z polisy OC sprawcy to tylko 80 000 zł (wartość rynkowa auta z dnia szkody).

Pan Jan tylko dlatego nie doznał szoku, ponieważ posiadał ubezpieczenie GAP z którego otrzymał dodatkowe odszkodowanie w kwocie 40 000 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością zakupu pojazdu (120 000 zł), a wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej.

Dzięki ubezpieczeniu GAP spłata pozostających rat leasingowych nie stanowiła najmniejszego problemu, a nadwyżka wystarczyła na uruchomienie kolejnego finansowania.

Kiedy i kto może zawrzeć ubezpieczenie GAP?

GAP można zawrzeć w dniu zakupu pojazdu, nie później jednak niż w przeciągu 90 dni od tej daty bądź w momencie wznawiania ubezpieczenia Auto Casco w kolejnych latach.

Ubezpieczenie może być zawarte przez osobę fizyczną, podmiot gospodarczy lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Nie ma znaczenia czy samochód był zakupiony za gotówkę, w leasingu czy kredycie. To Ty decydujesz czy samochód będzie ubezpieczany wg wartości fakturowej z VAT lub bez VAT.

Jaki samochód można ubezpieczyć w GAP?

Każdy Kierowca, którego pojazd spełnia poniższe kryteria może spać spokojnie:

 • pojazd nowy lub używany do 6 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • pojazd o wartości fakturowej nieprzekraczającej 1 000 000 zł,
 • pojazd objęty ubezpieczeniem Auto Casco i OC,
 • pojazd, który nie jest eksploatowany jako: pojazd specjalny, używany w rajdach i wyścigach samochodowych, wypożyczany lub wynajmowany krótkoterminowo.

Pobierz pliki

Ulotka GAP

OWU GAP

OWU GAP Volvo

Program GAP

Korzyści GAP

W ciągu ostatnich lat policja w swoich statystykach odnotowała spadek liczby kradzionych samochodów i to jest imponujące. Jednak już mniej optymistycznie wyglądają liczby, które wskazują, że skradzionych aut nadal jest dużo!

Umiarkowanym optymizmem napawają statystyki wykrywalności. Wykrywa się średnio co piątego sprawcę, niestety wraz z wykryciem sprawcy nie ma gwarancji na odnalezienie samochodu, które często w kilka godzin po kradzieży są rozbierane na części.

Zazwyczaj wraz z kupnem samochodu wykupujemy ubezpieczenie Auto Casco, które ma nas zabezpieczyć przed skutkami ewentualnej kradzieży, czy też innej szkody całkowitej. Niestety Auto Casco nie zabezpieczy nas przed spadkiem wartości pojazdu, a tym samym dużą stratą finansową. Każdy posiadacz czterech kółek wie, że stałą prawidłowością jest (niestety) malejąca wartość jego wymarzonego samochodu. Największy spadek wartości zanotujemy w pierwszych 5 latach jego eksploatacji, w przypadku samochodu nowego może sięgnąć nawet 70%!

Korzyści

 • Dodatkowe odszkodowanie równe różnicy pomiędzy wartością̨ pierwotną, a wypłaconym odszkodowaniem z polisy OC/AC,
 • Bezpieczeństwo finansowe w przypadku wystąpienia szkody całkowitej nawet przez okres 5 lat,
 • Bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, jeżeli samochód był leasingowany/kredytowany,
 • Możliwość zakupu samochodu tej samej wartości / klasy jak utracony pojazd,
 • Brak sporów pomiędzy Ubezpieczycielem AC i OC Sprawcy a Ubezpieczonym, co do wysokości wypłaconego odszkodowania,
 • Dodatkowa ochrona przed stresem wynikającym z powstania szkody całkowitej,
 • Szybka i sprawna likwidacja szkody.

Spadek wartości pojazdu w czasie

Utrata wartości rynkowej w przeciągu 5-letniego okresu użytkowania

Spadek wartości samochodu

GAP lepszym wyborem niż GSU

W odpowiedzi na ubezpieczenie GAP niektóre Zakłady Ubezpieczeń postanowiły wzbogacić polisę Auto Casco o opcję Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia tzw. GSU. Opcja ta pozwala utrzymać wartość pojazdu przez okres jednego roku na okoliczność wystąpienia szkody całkowitej. Wartość pojazdu przyjmowana do GSU rokrocznie ulega aktualizacji do wartości rynkowej, a zatem nie ma możliwości utrzymania jego pierwotnej wartości na dłużej niż jeden rok. Co za tym idzie GSU nie pozwala na należyte zabezpieczenie się przed skutkami szkody całkowitej, która może mieć miejsce w następnych latach!

Bez utraty wartości przez wiele lat wyłącznie z ubezpieczeniem GAP!

OPCJA GSUUBEZPIECZENIE GAP
OPCJA GSUWysoka składka uzależniona od wysokości posiadanych zniżek w ubezpieczeniu AC, im mniejsze zniżki tym wyższa składka za GSU.UBEZPIECZENIE GAPAtrakcyjna składka za pięć lat ochrony.
OPCJA GSUOpcję GSU można zawrzeć wyłącznie w dniu zakupu polisy AC.UBEZPIECZENIE GAPUbezpieczenie GAP można zawrzeć w przeciągu 90 dni od daty zakupu pojazdu lub w momencie wznawiania polisy AC.
OPCJA GSUKażda szkoda częściowa likwidowana z ubezpieczenia AC w okresie obowiązywania GSU podniesie składkę za wykupienie tej opcji w roku następnym.UBEZPIECZENIE GAPSzkody częściowe zaistniałe w trakcie obowiązywania ubezpieczenia GAP nie mają wpływu na wysokość składki za ubezpieczenie.
OPCJA GSUUtrzymanie wartości pojazdu tylko przez okres jednego roku. Odnowienie ubezpieczenia odbywa się każdorazowo wg aktualnej wartości rynkowej pojazdu.UBEZPIECZENIE GAPGwarancja utrzymania pierwotnej wartości pojazdu przez okres 60 miesięcy.
OPCJA GSUBrak możliwości kontynuowania GSU w przypadku zmiany ubezpieczyciela AC.UBEZPIECZENIE GAPZmiana ubezpieczyciela AC nie ma wpływu na Ubezpieczenie GAP.
OPCJA GSUBrak możliwości likwidowania szkody z OC Sprawcy i skorzystania z opcji GSU, konieczność likwidowania szkody spowodowanej przez osobę trzecią z własnego ubezpieczenia AC, co powoduje utratę zniżek a w konsekwencji podwyższenie składki za GSU.UBEZPIECZENIE GAPUbezpieczenie GAP pokrywa szkody likwidowane zarówno z ubezpieczenia AC jak i OC Sprawcy.
OPCJA GSUBrak możliwości odsprzedania pojazdu wraz z opcją GSU.UBEZPIECZENIE GAPUbezpieczenie GAP może zostać przeniesione na nowego nabywcę pojazdu.
OPCJA GSUGSU nie zabezpiecza w pełni pojazdów w leasingu/kredycie (rokrocznie wartość pojazdu jest urealniana do wartości rynkowej).UBEZPIECZENIE GAPUbezpieczenie GAP gwarantuje bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, jeżeli samochód był leasingowany/kredytowany.

Różnica między GAP a GSU

Wykres

Przykład:

OPCJA GSU
OPCJA GSUZa identyczną szkodę całkowitą z tego samego okresu, w przypadku wykupionej opcji GSU ten sam Kierowca otrzyma w dalszym ciągu 89 000 zł odszkodowania z polisy Auto Casco, ale już tylko 16 000 zł z opcji GSU. Wypłata stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej a wartością GSU na trzeci rok.
UBEZPIECZENIE GAP
UBEZPIECZENIE GAPW 36 miesiącu obowiązywania ubezpieczenia Kierowca z polisy Auto Casco lub OC sprawcy otrzyma odszkodowanie w wysokości 89 000 zł, a w ramach ubezpieczenia GAP kwotę 71 000 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością zakupową pojazdu, a wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej. Stać go na kupno nowego samochodu tej samej klasy co utracony!
OPCJA GSUUBEZPIECZENIE GAP
OPCJA GSUZa identyczną szkodę całkowitą z tego samego okresu, w przypadku wykupionej opcji GSU ten sam Kierowca otrzyma w dalszym ciągu 89 000 zł odszkodowania z polisy Auto Casco, ale już tylko 16 000 zł z opcji GSU. Wypłata stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej a wartością GSU na trzeci rok. UBEZPIECZENIE GAPW 36 miesiącu obowiązywania ubezpieczenia Kierowca z polisy Auto Casco lub OC sprawcy otrzyma odszkodowanie w wysokości 89 000 zł, a w ramach ubezpieczenia GAP kwotę 71 000 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością zakupową pojazdu, a wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej. Stać go na kupno nowego samochodu tej samej klasy co utracony!

Ubezpieczenie skrojone na miarę

Aby zapewnić Ci profesjonalną, kompleksową ochronę w razie szkody całkowitej Twojego samochodu, wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Helvetia Global Solution Ltd., reprezentowanym w Polsce przez WAGAS S.A., przygotowaliśmy wyjątkowo atrakcyjny program ubezpieczeniowy GAP.

Ciesz się bezstresową jazdą, a rozwiązanie ewentualnych problemów zostaw nam.

W razie zaistnienia szkody w pojeździe prosimy o kontakt:

Centrum Autoryzacji Szkód WAGAS S.A.
ul. Rydygiera 15
01-793 Warszawa
Tel. +48 22 670 96 09
szkodywagas.pl

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami.

Imię, Nazwisko / Nazwa*
Marka
Model
Rok produkcji
Wartość auta z polisy AC
Telefon*
E-mail*


Informacje w jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe znajdują się na podstronie Dane osobowe na www.wagas.pl.

Lista salonów Grupy PGD

Dedykowany nr tel. w sprawach ubezpieczeń: +48 12 300 00 08.

Ubezpieczenie GAP możesz zakupić we wszystkich salonach Grupy PGD.

WAGAS / ubezpieczenia / przedłużone gwarancje & GAP